Na teplé steny pôjde štyrikrát viac peňazí

Program obnovy a zatepľovania budov, na základe ktorého by sa k úverom a lacným pôžičkám na tento účel mohlo dostať viac Slovákov, je už na svete, no stále nie je jasné, ako to bude s jeho financovaním. Pritom už pred mesiacom Rada pre hospodársku krízu rozhodla, že do Štátneho fondu rozvoja bývania "naleje“ ďalších 80 miliónov eur na podporu zatepľovania a premiér Robert Fico povedal, že budú z úspor rezortov. V hre bolo a je aj 70 miliónov eur z predaja emisných kvót. Na zatepľovanie ich Fico prisľúbil vtedy, ak do pondelka nedostane dôkazy o tom, že predaj emisií bol pre štát nevýhodný, a zmluva je platná.

Ako žiadať o pôžičku alebo dotáciu na obnovu bytového domu

- presvedčiť nadpolovičnú väčšinu všetkých vlastníkov, aby s investíciou súhlasili (pri úverovom spolufinancovaní až dve tretiny vlastníkov)
- žiadať môžete cez svoje spoločenstvo vlastníkov, bytové družstvo, správcovskú kanceláriu aj ako vlastníci
- vybrať si firmu, ktorá má na zatepľovanie licenciu a využíva certifikovaný systém
- splniť si pred podaním žiadosti daňové a odvodové povinnosti

Pri žiadaní o dotáciu (týka sa len bytových domov) musíte preukázať
- existenciu systémovej poruchy
- vlastné zdroje na pokrytie polovice nákladov (druhú polovicu preplatí štát)

Na získanie pôžičky musíte (týka sa bytových aj rodinných domov) preukázať
- schopnosť úver splácať
- vlastné zdroje na financovanie 20 percent stavebných nákladov (štát požičia zvyšných 80 percent)
- úsporu na energiách vo výške 20 percent

Peniaze sa hľadajú
Balík určený na zatepľovanie by sa mal zvýšiť z pôvodných 26,6 na takmer 111,1 milióna eur. Ak bývate v paneláku alebo bytovke, v ponuke je štátna dotácia a zvýhodnená pôžička s jednopercentným ročným úročením. Pri pôžičke vám štát požičia na 80 percent nákladov, pri dotácii vám preplatí až polovicu. Ak bývate v rodinnom dome, máte nárok len na zvýhodnený úver - s rovnakými podmienkami, ako majú bytové domy.

"Ministerstvo financií čaká na prípravu programu zatepľovania zo strany ministerstva výstavby. Keď bude tento program hotový, bude o ňom rokovať Rada pre hospodársku krízu, kde sa bude hovoriť aj o financovaní,“ povedal hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál. Program, ktorý vypracovalo ministerstvo výstavby, však už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Kedy by sa s čerpaním nových pôžičiek a dotácií mohlo začať, nevie ani Šmál ani Linda Vaškovičová z mediálneho oddelenia rezortu výstavby. "Prostriedky schválené v štátnom rozpočte na tento účel nie sú na účte ministerstva výstavby, a teda ministerstvo nemôže pripraviť zmluvy s úspešnými žiadateľmi o poskytnutí dotácie. Pokiaľ ich ministerstvo financií neuvoľní, zmluvy nemôžu byť podpísané,“ hovorí Vaškovičová.

Kto pôžičku dostane
Zvýšenie fondu je dobrou správou najmä pre tých, ktorí už o dotáciu alebo pôžičku požiadali. Pôvodný rozpočet sa už v úvode roka takmer celý minul a ušlo sa pritom asi tretine žiadateľov. Celková suma nového rozpočtu je o niečo vyššia ako suma, o ktorú už Slováci požiadali. Ak teda návrh ministerstva výstavby prejde v aktuálnom znení, k peniazom sa dostanú nielen tí, ktorí sa "ocitli pod čiarou“, ale aj noví žiadatelia. To, čo je navyše, chce ministerstvo výstavby použiť iba na úvery pre bytové domy. Na tie zvýši ešte šesť miliónov eur. Ak by sa priemerná suma pôžičky pohybovala okolo 200-tisíc eur ako doteraz, dostalo by ju ďalších 30 bytových domov. V prípade schválenia všetkých 906 pôžičiek a dotácií pre bytovky a paneláky, ktoré fond počas tohto roka zaevidoval, by teplejšie steny dostalo asi 50-tisíc domácností.

Program podpory zatepľovania však ráta aj s obmedzeniami. Napríklad pri pôžičkách štát poskytne maximálne 420 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu, pri dotáciách len 18 eur.