Vládny program zatepľovania

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania". Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.


Prílohy na stiahnutie