Cenník

1. Cena za výkon správy pre bytové domy v správe našej spoločnosti je 4,69 EUR za byt mesačne.

2. Cena za výkon správy pre spoločenstvá vlastníkov bytov:
a) Vedenie účtovníctva spoločenstva 3,50 EUR za byt mesačne
b) Komplexná správa bytového domu (na mandátnu zmluvu) 4,69 EUR za byt mesačne