Zaujímavé linky:

Elektronická zbierka zákonov www.zbierka.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Portál o zákonoch SR www.zakon.sk
Liptovská vodárenská spoločnosť www.lvsas.sk
Stredoslovenská energetika www.sse.sk
Stredoslovenská energetika - distribúcia www.sse-d.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra www.sea.gov.sk
Štátny fond rozvoja bývania www.sfrb.sk
www.bezpecnebyvanie.sk
www.zpzb.sk
www.usporyenergie.sk

Dôležité telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský záchranný zbor 150 / 044 5570 430-32
Rýchla zdravotná pomoc 155 / 0961 451 111
Policajný zbor SR 158 / 0961 451 111
Mestská polícia 159 / 044 5514 084
Liptovská vodárenská spoločnosť 044 5521 992
(hlásenie porúch) 0908 961 579
SSE – poruchová linka 0800 159 000
SPP – poruchová linka 0850 111 727