Na zateplenie vám dá aj banka

Chceli by ste využiť štátnu dotáciu na zateplenie domu alebo bytu a nemáte potrebnú hotovosť? Banky vám s radosťou požičajú. Viaceré ponúkajú špeciálne úverové produkty určené pre tých klientov, ktorí sa rozhodli investovať do bývania. Ide o viaceré špecializované typy pôžičiek, medzi nimi sú aj hypotekárne úvery. Pri vyberaní toho správneho produktu sa stretnete s rôznymi ponukami - banky sa navzájom líšia výškami úrokov, podmienkami pre fyzické a právnické osoby a zameraním jednotlivých produktov pre určité cieľové skupiny, napríklad mladých do 35 rokov. 

Fyzické osoby 

Ak sa rozhodnete zatepliť si rodinný dom, ktorý je vo vašom vlastníctve, k úveru na tento účel sa dostanete cez niektorú zo stavebných sporiteľní alebo prostredníctvom niektorých komerčných bánk. Ponuka bánk je pomerne bohatá, pri výbere si však treba dať pozor na viaceré veci. Za úvery, ktoré majú nízku úrokovú sadzbu, budete musieť ručiť nehnuteľnosťou. Platí to aj naopak - ak za pôžičku neručíte domom, na úrokoch zaplatíte v niektorých prípadoch aj dvojnásobok. Jednotlivé banky vyžadujú aj dokladovanie použitia všetkých finančných prostriedkov, ktoré vám požičali. Napríklad v Dexia banke ponúkajú iba úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Hypotekárny úver od sumy 3 400 eur vám poskytnú na 4 až 30 rokov s úrokom od 4,57 percenta a budete musieť vydokladovať celý objem úveru. Pri účelovej Dexia Hypo pôžičke od 700 eur s tou istou úrokovou sadzbou dokladujete len 60 percent objemu úveru, avšak s jednou ďalšou podmienkou - peniaze treba použiť do šiestich mesiacov od poskytnutia pôžičky. Bezúčelová Dexia Hypo pôžička, pri ktorej nedokladujete použitie poskytnutých finančných prostriedkov, má o 0,5 percenta vyšší úrok. V Poštovej banke klient pri úvere do 17 000 eur neručí ničím - nepotrebuje ručiteľa ani nezakladá dom, nedokladuje použitie pôžičky. Výška úroku pri takomto type pôžičky na bývanie je však vyššia, od 10,9 do 12,9 percenta. VÚB banka spolupracuje s viacerými stavebnými spoločnosťami, na ktorých služby poskytuje zvýhodnené úvery. Produkty nesú meno firiem, ktoré vykonávajú práce a každý z úverov má iný úrok. Jeho výška sa pohybuje od 4,9 do 6 percent. "Úrokové sadzby sa pohybujú na úrovni hypotekárnych úverov, no nie je pri nich potrebné ručenie nehnuteľnosťou. Nie je potrebný ani ručiteľ, banke postačuje ručenie biankozmenkou. Čerpanie úveru je priamo na účet zmluvného partnera na základe faktúry, ktorú klient dostane od nášho partnera,“ hovorí Alena Walterová z VÚB banky. 

Doba splácania 

Rozdiely v cenách úverov sa odvíjajú aj od doby splatnosti, ktorú si s bankou dohodnete. V Slovenskej sporiteľni si požičiate v rámci programu Úver Plus sumu od 7 000 eur, pričom založíte nehnuteľnosť. Pri dobe splácania jeden rok bude úrok 5,1 percenta, pri desaťročnej dobe splatnosti 6,15 percenta. Účel použitia financií je čiastočne obmedzený. "Úver môžeme poskytnúť na nadstavbu, rekonštrukciu strechy, zateplenie obvodového plášťa, opravu fasády, výmenu okien a dverí, modernizáciu kúrenia a podobne. Klient ho môže získať vo výške aj viac ako 70 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Pri úvere do 70 percent hodnoty zabezpečenia klient účel použitia prostriedkov úveru nedokladuje, ak je výška úveru nad 70 percent hodnoty zabezpečenia, postačí dokladovať 80 percent použitia výšky úveru do 6 mesiacov od jeho vyčerpania,“ vysvetľuje Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne. V ponuke tejto spoločnosti je ešte hypotekárny úver pre mladých do 35 rokov, pri ktorom je úroková sadzba znížená o dvojpercentný štátny príspevok a jedno percento príspevku banky. Fixná úroková sadzba pri splatnosti jeden rok je 2,1 percenta, pri splatnosti 5 rokov je 2,4 percenta. 

Právnické osoby 

O zatepľovanie bytových domov sa starajú spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov. Sú to právnické osoby, ktorým banky tiež poskytnú úver na zateplenie či prestavbu. "UniCredit Bank poskytuje na takéto účely investičný úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov. Tento úver sa poskytuje nielen na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov, ale aj na prefinancovanie a vypracovanie projektovej dokumentácie a cenovej kalkulácie,“ hovorí Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank. Investičný úver poskytujú od 8 300 eur s možnosťou odkladu prvej splátky o 6 mesiacov. S poskytnutím pôžičky musia súhlasiť minimálne dve tretiny vlastníkov bytov, čo je potrebné dokladovať zápisnicou zo zhromaždenia vlastníkov bytov. UniCredit Bank si dáva podmienku vinkulácie poistenia bytového domu vo výške 1,43-násobku výšky úveru, požaduje tiež vinkuláciu dvojnásobku mesačnej splátky istiny.
 
Na právnické osoby sa vo svojich produktoch zameriava aj ČSOB. "Úvery na obnovu bytových domov sú určené nielen na čiastkovú, ale aj komplexnú rekonštrukciu. Ich prostredníctvom je možné rekonštruovať všetky spoločné časti bytového domu, realizovať zateplenie, výmenu okien, rozvodov tepla, reguláciu kúrenia, opravu strechy, výmenu elektrického vedenia a výťahov a ďalšie nutné opravy,“ informuje Terézia Molnár Copláková, riaditeľka PR v ČSOB. Do výšku úveru 10 000 eur na jeden byt je v ČSOB možné poskytnúť pôžičku bez zabezpečenia. Špeciálny produkt má Slovenská rozvojová a záručná banka. Ponúkajú úver v minimálnej výške 16 500 eur na jeden bytový dom, maximálne 13 500 eur na jeden byt. Splatnosť je do 15 rokov, úrok závisí od rizika, úverom je možné pokryť až 100 percent nákladov na zateplenie. 

Doklady 

Ak chce právnická osoba, teda spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytového domu požiadať o pôžičku v banke, musí splniť niekoľko administratívnych podmienok. Okrem zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov, ktorá potvrdí dvojtretinový súhlas, je to správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 3 roky, rozpočet investičnej akcie, zmluva o dielo s dodávateľom, zakladateľská zmluva a stanovy organizácie a tiež finančné výkazy a daňové priznanie.