Referencie

Bytové domy a spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré nám dali dôveru a kde vykonávame správu bytového domu:

Terézie Vansovej/Kollárova č. 1710

Senická 622

Nábrežie 4. Apríla 1837/8

pôvodná atika strechy strecha po zateplení a novej povrchovej krytine vchod po osadení nového prístupového tabla, senzorového osvetlenia a striešky hotovo 26.4.2011

Ul. 1. mája 1962/111

Ul. A. Guotha 1284

SVB 1336, ul. 1. Mája 1336

Ul. Komenského 1318


Staré koliesko 95, Demänovská dolina

Apartmány SKI&SUN, Demänová


SVB Banícka bytovka č. 3, Dúbrava 494

SVB Nábrežie Dr. A. Stodolu 1786


Apartmány Liptovský Ján 101 (Profinex Housing)


Nájomné byty vo vlastníctve obce Liptovský Ján

  • Do Políka 368
  • Do Políka 369
  • Do Políka 370
  • Nová ul. 491